Викладачі та інженерно-технічні працівники кафедри
Козак Федір Васильович
завідувач кафедри, канд. техн. наук, професор
Викладає дисципліни:
 • Теплогенератори;
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Теплотехніка;
 • Термодинаміка і теплопередача;
 • Енергетичні установки;
 • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки.
Закінчив Одеський політехнічний інститут в 1967 році, а в 1969 році аспірантуру в цьому ж вузі. Працює в університеті з 1973 року. Науковий напрямок: Інтенсифікація процесів тепломасообміну . Автор понад 80 наукових публікацій, 50 навчально-методичних видань, 20 винаходів.
Богатчук Іван Михайлович доцент кафедри, канд. техн. наук, с.н.с. Викладає дисципліни:
 • Організація роботи вантажно-розвантажувальних пунктів і транспортних засобів;
 • Організація автомобільних та технологічних перевезень;
 • Основи ремонту АТЗ;
 • Тертя і знос транспортних засобів.
Закінчив ІФІНГ в 1972 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1975 року. Науковий напрямок: Підвищення надійності штоків нафтопромислових насосів. Автор понад 45 наукових публікацій, 19 навчально-методичних видань, співавтор 1 монографії, 70 авторських свідоцтв.
Войцехівська Тетяна Йосипівна
асистент
Викладає дисципліни:
  • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки;
  • Теоретичні основи теплотехніки;
  • Основи конструкції АТЗ;
  • Робочі процеси і основи розрахунку АТЗ;
  • Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ;
  • Теплогенератори.
  Закінчила ІФІНГ в 1987 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1983 року. Автор і співавтор 5 наукових публікацій, понад 11 навчально-методичних видань.
Гаєва Любов Іванівна
доцент кафедри, канд. хім. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Використання експлуатаційних матеріалів і економія паливно-енергетичних ресурсів;
 • Виробничі процеси і обладнання об’єктів автоматизації;
 • Термодинаміка, теплопередача;
 • Ресурсозбереження при проведенні технічного обслуговування і ремонту НГТТ;
 • Процеси і апарати хімічної промисловості;
 • Методи визначення властивостей робочих тіл НГТТ;
 • Технологія виробництва неорганічних і органічних речовин.
Закінчила Львівський політехнічний інститут в 1972 році за спеціальністю “Хімічна технологія нафти та газу” за кваліфікацією інженер хімік-технолог, а в 1975 році аспірантуру при ІФІНГ. Працює в університеті з 1975 року. Науковий напрямок: Електричні методи підготовки нафти до переробки; геоелектричний метод контролю за процесами розробки нафтових і газових родовищ. Автор понад 46 наукових публікацій,8 навчально-методичних видань, 9 авторських свідоцтв.
Гриценко Ігор Михайлович
завідувач лабораторії
Закінчив ІФІНГ в 1978 році за спеціальністю “Електрифікація підприємств, міст і сіл” за кваліфікацією інженер-електрик. Працює в університеті з 1988 року.
Дем’янчук Ярослав Михайлович
доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки;
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Технологічні процеси нафтогазової галузі;
 • Основи наукових досліджень..
Закінчив ІФІНГ в 1991 році за спеціальністю “Проектування і спорудження газонафтопроводів” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1991 року. Науковий напрямок: Осушення природного газу. Автор і співавтор понад 15 наукових публікацій, 3 навчально-методичних видань, 1 авторського свідоцтва та 3-х патентів.
Дикун Тарас Васильович
ст. викладач
Викладає дисципліни:
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Безпека руху і дорожні умови;
 • Теплові двигуни;
 • Пасажирські перевезення;
 • Основи надійності АТЗ;
 • Основи безпеки руху.
Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1964 році за спеціальністю “Автомобільний транспорт” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1992 року. Науковий напрямок: Безпека руху і технічна експлуатація автотранспорту. Автор понад 20 наукових публікацій, 7 навчально-методичних видань, 8 авторських свідоцтв.
Дмитренко Володимир Семенович
доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Технічна експлуатація АТЗ;
 • Технічна експлуатація НГТТ;
 • Виробничо-технічна база підприємств НГТТ;
 • Виробничо-технічна база підприємств АТП і СТО;
 • Основи наукових досліджень;
 • Вступ до спеціальності.
Закінчив Київський автомобільно-дорожній інститут в 1964 році за спеціальністю “Автомобільний транспорт”, за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1973 року. Науковий напрямок: Зменшення витрати моторних олив в автомобільних двигунах. Автор понад 24 наукових публікацій, 20 навчально-методичних видань, 2 винаходів.
Долішній Богдан Васильович
доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Основи конструкції АТЗ;
 • Прогресивні системи в конструкціях АТЗ;
 • Робочі процеси і основи розрахунку АТЗ;
 • Теорія експлуатаційних властивостей АТЗ;
 • Основи наукових досліджень;
 • Основи наукових досліджень технологічних процесів.
Закінчив ІФІНГ в 1982 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1978 року. Науковий напрямок: Підвищення використання теплоти відпрацьованих газів двигунів. Автор понад 36 наукових публікацій, 9 навчально-методичних видань, 1 авторського свідоцтва.
Козак Любомир Юрійович
доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Енергозаощадження в автотранспортному господарстві;
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Термодинаміка, теплопередача і ТСУ;
 • Основи розрахунку проектування та експлуатації технологічного обладнання.
Закінчив Львівський політехнічний інститут в 1975 році за спеціальністю “Автомобілі і трактори ” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1975 року. Науковий напрямок: Енергозаощадження. Автор понад 50 наукових публікацій, 5 навчально-методичних видань, автор 3 монографій, 13 авторських свідоцтв і 2 патентів на винахід.
Криштопа Святослав Ігорович
доцент кафедри, канд. техн. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Комп’ютерні системи автомобілів;
 • Комп’ютерна діагностика автомобілів;
 • Технічна діагностика автотранспортних засобів;
 • Комп’ютерні системи автомобільних двигунів;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
 • Автомобільні двигуни;
 • Технічна експлуатація нафтогазового технологічного транспорту;
 • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки;
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Устаткування нафтогазового технологічного транспорту;
 • Основи наукових досліджень.
Закінчив ІФІНГ в 1998 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1998 року. Науковий напрямок: Діагностика двигунів внутрішнього згорання, комп’ютерна діагностика, гальмівні системи. Автор наукового відкриття, понад 50 наукових публікацій, 15 навчально-методичних видань, 1 підручника, 1 навчального посібника, 2 наукових монографій, 10 патентів на винахід.
Куляк Наталія Михайлівна
інженер І категорії
Закінчила ІФІНГ в 1990 році за спеціальністю “Автоматизація хіміко-технологічних процесів ” за кваліфікацією інженер по автоматизації хіміко-технологічних процесів. Працює в університеті з 1998 року.
Мельник Василь Миколайович
доцент кафедри, канд. техн. наук
Викладає дисципліни:
 • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки;
 • Технологічні процеси нафтогазової галузі;
 • Теплові двигуни;
 • Експлуатація та обслуговування машин;
Закінчив ІФНТУНГ в 2003 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 2003 року.
Микитій Іван Михайлович
інженер І категорії
Закінчив ІФНТУНГ в 2012 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство”, за кваліфікацією - інженер-механік. Працює в університеті з 2013 року.
Нагорняк Богдан Михайлович
інженер І категорії
Закінчив ІФІНГ в 1990 році за спеціальністю “Автомобілі та автомобільне господарство” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1992 року.
Негрич Василь Васильович
доцент кафедри, канд. хім. наук, доцент
Викладає дисципліни:
 • Теоретичні основи теплотехніки;
 • Термодинаміка і теплові процеси зварювання;
 • Термодинаміка, теплопередача і ТСУ;
 • Термодинаміка і тепломасоперенос;
 • Енергетичні установки.
Закінчив в 1956 році фізико-математичний факультет Станіславського педагогічного інституту, заочно в 1978 році Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут, за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 1979 року. Науковий напрямок: Термодинаміка незворотних процесів. Автор понад 30 наукових публікацій, 6 навчально-методичних видань.
Прунько Ігор Богданович
доцент кафедри, канд. техн. наук
Викладає дисципліни:
 • Термодинаміка, теплопередача і теплосилові установки;
 • Основи ремонту АТЗ;
 • Тертя і знос транспортних засобів;
 • Основи наукових досліджень.
Закінчив ІФІНГ в 1991 році за спеціальністю “Технологія машинобудування” за кваліфікацією інженер-механік. Працює в університеті з 2002 року. Науковий напрямок: Підвищення зносостійкості деталей машин, які працюють в абразивному середовищі. Автор і співавтор 6 наукових публікацій.
На головну