Історія кафедри

Кафедра нафтогазового технологічного транспорту
Спеціальність «Автомобілі та автомобільне господарство»
Спеціалізації: «Комп’ютерні системи автомобілів»,
«Технічна експлуатація нафтогазового технологічного транспорту»

Перший випуск інженерів-механіків за спеціальністю "Експлуатація автомобільного транспорту" відбувся в 1969 році на кафедрі "Охорона праці і теплотехніка". З 1972 року по 1991 рік включно підготовку інженерів-автомобілістів забезпечувала кафедра теплотехніки.

До 1991 року набори на спеціальність проводились за вечірньою і заочною формами навчання. У зв’язку з відкриттям в 1991 році набору на денну форму навчання кафедра теплотехніки наказом по інституту № 47 від 4.09.1991 р. перейменована на кафедру "Автомобільного господарства і теплотехніки", а в 1994 році за результатами державної акредитації на кафедру нафтогазового технологічного транспорту і теплотехніки (НГТТ і Т).

Назва спеціальності "Експлуатація автомобільного транспорту" в 1975 році змінена на "Автомобілі і автомобільне господарство" (шифр 16.09), а в 1988 році - на "Автомобільне господарство" за тим же шифром 16.09. В 1994 році спеціаль-ності була повернута попередня назва "Автомобілі і автомобільне господарство", а за державним переліком 1999 року вона отримала назву "Автомобілі та автомобільне господарство". В лютому 1994 року спеціальність "Автомобільне господарство" та кафедра акредитовані за IV рівнем, що дало підстави запровадити ступеневу підготовку фахівців за схемою бакалавр-інженер, магістр.

В 1998 р. кафедрою НГТТ і Т створено курси з підготовки водіїв автотранспортних засобів категорії “В” та в 2006 році навчальний центр підготовки (перепідготовки) водіїв з перевезення небезпечних вантажів.

З 1969 року по даний час кваліфікацію інженер-механік з автомобільного фаху отримало 1366 чоловік, які зробили вагомий внесок в розвиток автотранспорту і народного господарства держави. Серед них можна назвати:

Свій творчий і науковий шлях починали співробітники кафедри НГТТ доц. Дячук В.В. (сьогодні директор УкрНДІгаз, м. Харків); доц. Гордійчук М.В. – заступник директора УкрНДІгаз, м. Харків; академік УНГА, доктор тех. наук Акульшин О.О. – заступник голови правління з питань науки ВАТ “Український нафтогазовий інститут”.

Чотири випускники кафедри захистили кандидатські дисертації, серед них доценти кафедри НГТТ: Богатчук І.М., Долішній Б.В., Криштопа С.І. та асистент Мельник В.М. Після отримання вищої освіти залишились працювати на кафедрі на посаді асистента Войцехівська Т.Й. і інженер першої категорії Нагорняк Б.М.

Основними напрямками наукових досліджень кафедри є: “Підвищення ефективності і надійності теплосилових установок транспортних машин” (керівник канд. техн. наук, професор Козак Ф.В.). Наукові здобутки досліджень опубліковані в провідних виданнях держави і світу. Кафедра підтримує зв’язки з провідними університетами і науковими організаціями нашої держави і світу. За останні 10 років співробітники кафедри захистили 1 докторську та 6 канди-датських дисертацій.

В даний час на кафедрі працюють один професор, сім доцентів, один старший науковий співробітник (к.т.н.), один старший викладач, три асистенти (з них два - к.т.н.), один зав. лабораторіями і три інженери I категорії.

До 1975 р. завідувачем кафедри був доцент, к.т.н. Келер Костянтин Олександрович. В 1983 -1988 р.р. завідував кафедрою доцент, к.т.н. Сергійко Анатолій Іванович. З 1975 по 1983 роки і з 1989 року до нині завідує кафедрою перший проректор університету, професор Козак Федір Васильович.

На головну